کانکس فروشگاهی

پیشنهاد وانتقاد ونقد عزیزان موجب ارتقاء کیفی محصولات ما خواهد شد.

لطفا توجه داشته باشید که احترام به حقوق مشتریان جزئی از وظایف هر شخصیت انسانی است . همه مشتریان  حق  برگردن ما دارند که تصمیم به خرید از ما کرده اند و ما نباید به خودمان اجازه گرفتن این حق از آنهارا بدهیم .

داخل فروشگاهی

 

سرخط ها و تیتر شده ها :

این صفحه یک ارسال به صورت تست و قابل ویرایش است … شما میتوانید متن های دلخواه خود را در این قسمت قرار داده و محتوای سایت خود را تغییر دهید . تمامی متن ها و تصاویر قابل تغییر هستند

Leave a Comment