کانکس ویلایی
کانکس ویلایی – کانکس دفتری – کانکس اداری – کانکس دست دوم  – کانکس کنترل قدرتکانکس ویلایی – کانکس دفتری – کانکس اداری – کانکس دست دوم  – کانکس کنترل قدرت

سازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – ویلایی – اداری -سازه های ویلایی

سازه های ویلایی – کانکس فروشگاهی – ویلایی – اداری -سازه های ویلایی

انواع کانکس

کانکس ویلایی

در سال های اخیر با توجه به توسعه صنعت در کشور و نفوذ استقرار صنعت گران در مناطقی که کمترین امکانات رفاهی جهت
ا
سکان موقت
برقرار نیست باعث شد فکر ایجاد اتاقک هایی به صورت پیش ساخته یا
کانکس باعث تولید انواع کانکس با کاربری های اداری و دفتری و کارگاهی و کارگری با انواع امکانات جانبی از قبیل: سرویس بهداشتی حمام و … شد که کم کم توانست با توجه به پیشترفت و گسترش این صنعت برخی به فکر تولید سالن اجتماعات ساخت کانکس با طرح های ویلایی ساخت کانکس برای کمپ های بیمارستانی و اورژانس و ایجاد بیمارستان های صحرایی و استفاده از کانکس در تهیه و توزیع میوه و تره بار وتولید انواع کانکس متحرک و کاروان ها و… گردید

این یک متن تست و جهت آشنایی شما با نحوه چیدمان مطالب و صفحات این قالب ارسال شده است .

لطفا: توجه داشته باشید که احترام به حقوق مشتریان جزئی از وظایف هر شخصیت انسانی است . همه مشتریان  حق  برگردن ما دارند که تصمیم به خرید از ما کرده اند و ما نباید به خودمان اجازه گرفتن این حق از آنهارا بدهیم .

با خرید از ما نشان مشتری همیشگی ما خواهید بود امتحان کنید وبخرید که همیشه خریدار برنده است اگر امروز بخری بردی کار امروز را به فردا مسپار در خریدها دقت کنید که بی دقتی در خرید این صنف ضرروزیان غیر قابل جبران را برای خریداران به بار می آورد پس از مکان مطنئن خریدتان را انجام دهید تا دچار مشکل نشوید،امروزه کلاهبرداری زیاد شده وفروشندگان متریالی را به مشتری نشان میدهند ولی در عمل متریال ضعیفتری را به مشتری تحویل میدهند وتشخیص کار دشواری است که مشتری نمیتواند تشخیص دهد

Leave a Comment